Xyhlo biofinish is het professionele broertje van Fungi Force. Xyhlo is kant en klaar bewerkt hout met de biofinish en oilfinish. Hierbij wordt het hout eerst zeer intensief behandeld met natuurlijke lijnolie en daarna wordt de biofinish aangebracht. Voor meer informatie zie www.xyhlo.com.